Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Silver City sp. z o.o. z siedzibą w Tomkowej pod adresem TOMKOWA 30 B, 58-140 Jaworzyna Śląska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527239, REGON 022521414, NIP 8842752472 (zwane dalej: Silver City).
 2. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Panią/a z Silver City umowy o świadczenie usług oferowanych przez Silver City i wykonania zawartej przez Panią/a z Silver City umowy o świadczenie usług oferowanych przez Silver City, a także wykonania ciążących na Silver City obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 3. Silver City jest uprawniona do przekazywania Pani/a danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Silver City) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Panią/a z Silver City umowy. W związku z tym Pani/a dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Silver City na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Silver City a Podwykonawcami Silver City. Ponadto Silver City jest zobowiązana do przekazywania Pani/a danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 4. Pani/a dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Pani/a danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/a usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Silver City posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Panią/a z Silver City umowy o świadczenie usług oferowanych przez Silver City, w związku z którą Pani/a dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Panią/a z Silver City umowy o świadczenie usług oferowanych przez Silver City. Natomiast Pani/a dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pan/i prawo dostępu do treści Pani/a danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/a zgody.
 7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pan/i iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/a z Silver City umowy o świadczenie usług oferowanych przez Silver City, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Silver City działań na Pani/a żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Silver City ciążącego na Silver City obowiązku prawnego - przetwarzanie Pani/a danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Panią/a zgody na przetwarzanie Pani/a danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Pani/a danych osobowych została wyrażona przez Panią/a wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Silver City informowanie Panią/a o nowych ofertach i promocjach.
 9. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazi Pan/i na to zgodę.

Stosowanie plików cookies i zmiany w przeglądarce

Co to jest cookie?

Plik cookie (ciasteczko) to mały plik tekstowy zapisywany w przeglądarce użytkownika albo do celów statystycznych albo w celu zachowania osobistych preferencji użytkownika, np. szerokość witryny, zmienne kolory witryny, wielkość czcionki, ustawienia dla zalogowanych użytkowników, sesje podczas dokonywania zakupów w sklepach internetowych, zamieszczone sondy i pytania do użytkowników.

Cookies mogą również pozostawiać firmy trzecie (3rd party) jeśli dana witryna korzysta z zewnętrznych narzędzi, np. dodatkowe galerie, odtwarzacze filmów, banery reklamowe, prezentacje, wtyczki społecznościowe, interaktywne mapy dojazdu, wyszukiwarki.

Nasza strona korzysta z następujących plików cookies:

 • Pliki cookies sesyjne - do zachowania sesji użytkownika, aktywności pomiędzy podstronami, dostosowania szablonu witryny do rodzaju przeglądarki internetowej i szerokości ekranu. Są to pliki tymczasowe, przechowywane w przeglądarce użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies stałe - używane w celach statystycznych, do badania ruchu i aktywności na witrynie, przechowywane w przeglądarce ustaloną liczbę dni

Informacja o plikach cookies zawarta na naszej stronie

Na stronie prezentowany jest komunikat o używaniu plików cookies (na pasku w dolnej części witryny). Kliknięcie przycisku [X] oznacza, że użytkownik zrozumiał komunikat i zgadza się na przechowanie pliku cookie w pamięci swojej przeglądarki internetowej (urządzenia końcowego).

Zmiany w ustawieniach urządzeń końcowych

Przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki pod względem poziomu ochrony i akceptowalności plików cookies określonych witryn internetowych. Aby zmienić ustawienia w swojej przeglądarce proponujemy zajrzeć na poniższe strony lub do plików pomocy swojej przeglądarki:

Informacje na temat plików cookies można znaleźć pod tym adresem:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

* Nazwy przeglądarek internetowych należą do ich prawowitych właścicieli i użyte zostały jedynie w celach informacyjnych